خانه > بایگانی برچسب : آگاهی و آموزش

بایگانی برچسب : آگاهی و آموزش

آگاهی و آموزش حلقه های مفقوده زندگی ایرانی

 اشاره     تجربه مدرنیته و مدرنیسم که جهان جدید را دستخوش تغییرات فراوانی کرده، نگاه انسان به خود و طبیعت را دگرگون نموده و نهادهای مختلف اجتماعی از جمله آموزش و پرورش را متفاوت از گذشته راهبری می کند. آموزش و پرورش در دنیای متجدد، بنیان و شکل جدیدی را تجربه می کند و همین موضوع، موجب گسترش آگاهی و ... ادامه مطلب »

آگاهی و آموزش حلقه های مفقوده مشروطه ایرانی

اشاره   تجربه مدرنیته و مدرنیسم که جهان جدید را دستخوش تغییرات فراوانی کرده است، نگاه انسان به خود و طبیعت را دگرگون کرده و به روند بازتولید و بازسازی نهادهای مختلف جوامع انسانی خصوصا نهاد آموزش و پرورش شتابی عمیق بخشیده است. آموزش و پرورش در دنیای متجدد، بنیان و شکل و روش جدیدی را تجربه می کند و ... ادامه مطلب »