خانه > بایگانی برچسب : اعتیاد

بایگانی برچسب : اعتیاد

اعتیاد مسئله اجتماعی مهم در میان دانشجویان

اعتیاد فراتر از انحراف اجتماعی

درآمد: اعتیاد به مواد مخدر از معضلات بنیادی و انحرافات خاص عصر مدرن است که در جامعه ما به علل مختلف به یکی از انحرافات اثر گذار و بحران زا مبدل شده است، اعتیاد در میان جوانان و البته به مواد مخدر مختلف، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر و اعتیاد در میان دانشجویان از مسائل اجتماعی است که ... ادامه مطلب »

اعتیاد فراتر از انحراف اجتماعی

اعتیاد فراتر از انحراف اجتماعی

 اعتیاد به مواد مخدر پدیده ای جدید و خاص زندگی مدرن است. چرا که مصرف مواد مخدر اگر هم در گذشته وجود داشت، به عنوان اعتیاد و یا انحراف شناخته نمی شد. اما با گسترش فرهنگ مدرن، ارزش ها و هنجارهای مدرن نیز رواج یافته و کنش ها و رفتارهایی چون اعتیاد به مواد مخدر متعارض با هنجارها تلقی شده ... ادامه مطلب »