خانه > بایگانی برچسب : توسعه

بایگانی برچسب : توسعه

جدول راهنما برای حفظ، توسعه و یا اخراج منابع انسانی

  جذب، آموزش و استقرار منابع انسانی در یک سازمان، از اهمیت بسزایی برخوردار است و در بسیاری از مفاهیم و آموزه های مدیریتی، مهم ترین بخش یک سازمان که موتور محرکه آن به شما می رود، همین نیروهای انسانی است؛ تا جایی که حتی عنوان و مفهوم آن از نیروی انسانی و منابع انسانی به سرمایه انسانی تغییر یافته ... ادامه مطلب »

۱۰ عامل توسعه فردی برای موفقیت پایدار

در زندگی شخصی و شغلی، عوامل زیادی برای توسعه فردی در نظر گرفته می شود که موفقیت و کمال و توسعه پایدار فردی را در پی دارد. اندیشمندان و صاحبنظران در طول تاریخ، از دیدگاه های مختلف به بررسی این عوامل پرداخته اند و هر یک، از دیدگاه خود و با زاویه دید متفاوت، عوامل مدنظر خویش را بیش از ... ادامه مطلب »

مقدماتی درباره توسعه ایران

درباره توسعه ایران، کتابها، مقالات، سخنرانیها و سمینارهای مختلفی منتشر و برگزار شده و می شود و هر یک از صاحبنظران به بررسی زوایای مختلف تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی به عنوان موانع توسعه و یا راهکارهای آن در کشور پرداخته اند. در مقال پیش رو، اولا ما بر این باوریم که توسعه برای ایران لازم و خوب است! و ... ادامه مطلب »

عوامل اثرگذار برای موفقیت پایدار

    از دیدگاه دانشمندان و صاحبنظران، عوامل زیادی برای ایجاد و توسعه و تداوم موفقیت پایدار در نظر گرفته می شود و همواره افراد مختلف از دیدگاه متفاوتی، به این عوامل نگاه کرده اند. در همین زمینه در یکی از دانشگاه های آمریکا ۱۰ عامل اثرگذار برای موفقیت پایدار، مورد توجه قرار گرفته که همگی با حرف F آغاز ... ادامه مطلب »